Motor van talentontwikkeling


Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven krijgt vorm in platform TIM

Door een intensieve, hernieuwde samenwerking tussen de ROC’s en de branchevereniging Fedecom, worden landelijk vele leerlingen opgeleid tot monteur mobiele werktuigen. Deze samenwerking heeft geleid tot het oprichten van het platform “TIM”. Dit platform heeft enerzijds tot doel de instroom te verhogen en anderzijds een kwaliteitsimpuls te geven aan onze onderwijspartners. Op dit moment zijn […]

Lees meer

Lesmodule Remsystemen Mobiele Techniek te bestellen

Vanaf 1 januari dit jaar (2018) zijn de wettelijk veiligheidseisen van landbouwvoertuigen, waaronder remsystemen aangepast. Fedecom heeft in samenwerking met Aeres Tech in de afgelopen maanden diverse workshops gegeven waarin alle veiligheidsaspecten en remsystemen uitvoerig aan de orde zijn gekomen. U heeft misschien ook deelgenomen aan een van deze workshops? Kennis over deze nieuwe Europese […]

Lees meer

Met Aeres Tech en VMR één loket voor breed trainingsaanbod op gebied van communicatie en bedrijfsvoering

De landbouwmechanisatiesector is in ontwikkeling op het gebied van rendementsverbetering , ketenverkorting, aantrekken van medewerkers en de relatie met de klant. Naast technische scholing is men op zoek naar het planmatig, efficiënt en stuurbaar inrichten van het bedrijf en/of afdeling, het ontwikkelen van leiderschap en de persoonlijke groei van medewerkers . VMR Commerciële Groei en […]

Lees meer

Veel deelnemers bij workshops

Ingewikkelde regels rond veiligheid en remsystemen De vier workshops die Aeres Tech in de maand juni hield over veiligheid en remsystemen in de landbouw hebben zeker 150 belangstellenden getrokken. Aanleiding voor de workshops – in samenwerking met brancheorganisatie Fedecom – is de veranderde (Europese) regelgeving voor landbouwvoertuigen die gebruik maken van de openbare weg. “In […]

Lees meer

Niet vergeten: subsidie werkleerplaats aanvragen vóór 17 september!

Heeft u gedurende het leerjaar 2017/2018 een student met een praktijkleerplaats op de werkvloer gehad? Vergeet dan niet vóór 17 september een aanvraag in te dienen voor subsidie. Een subsidieaanvraag dient betrekking te hebben op het afgelopen schooljaar. Een interessante tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor praktijkbegeleiding van een student. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap […]

Lees meer